Lunds universitets logo

Pressmeddelanden - Arkiv

Välj år - 2004-2014

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2010-09-15 10:57

Sorkvirus och "cell-klister" ger Fernströmpris

Professor Antti Vaheri från Helsingfors har utsetts till mottagare av Eric K. Fernströms Nordiska pris för år 2010. Antti Vaheri är virolog och cellbiolog och har under sin långa forskarbana studerat så skilda ting som sorkvirus, farliga fästingar och ett protein som spelar en viktig roll för att hålla samman kroppens celler.

Skeppsredare Eric K. Fernströms stiftelse har sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Stiftelsen delar varje år ut dels Eric K. Fernströms Nordiska pris, dels lokala priser på 100 000 kr till yngre forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter. Det Stora nordiska priset har en prissumma på 1 miljon kr.

Enligt prismotiveringen går det stora nordiska priset till Antti Vaheri för hans "banbrytande upptäckter om fibronektin och andra matrixproteiner av stor betydelse för diagnostik och behandling av tumör- och virussjukdomar".

Fibronektin är ett protein som ingår i matrix, den substans som finns mellan cellerna och håller dem samman. Antti Vaheri och en kollega upptäckte proteinet på 1970-talet, då det finska fyndet väckte stort internationellt intresse. Fibronektin har visat sig ha betydelse för en mängd processer i kroppen som t.ex. embryoutveckling, sårläkning, inflammation och cancer.

Antti Vaheri har också studerat bl.a. rubellavirus (röda hund-virus), membranproteinet ezrin, ett fenomen i bindväven kallat nemos samt s.k. zoonotiska virus, virus som infekterar både djur och människor.

Till de zoonotiska virusen hör en grupp som kallas hantavirus och finns bland gnagare. Den finska forskargruppen har beskrivit sex sådana, bl.a. Puumalaviruset som orsakar sorkfeber. Sjukdomen överförs genom sekret från skogssorkar, som människor kan inandas i damm från ladugårdar, vedbodar och andra ställen där sorkar hållit till. Antalet registrerade fall av sorkfeber ligger i Finland på 2000 per år i genomsnitt, men kan bli över 3000 de år när sorkpopulationen är som störst. I Sverige ligger antalet lite lägre, men har nått över 2000 fall vissa år.

Antti Vaheri och hans medarbetare intresserar sig också för insektsburna virus som TBE, de fästingvirus som ger encefalit (hjärninflammation). Här har Antti Vaheri i Finland upptäckt att en viss fästingart, taigafästingen, ger en ovanligt svår sorts encefalit.

– Taigafästingen är faktiskt Finlands farligaste djur, farligare än både varg och björn, anser Antti Vaheri.

Den nyblivne Fernströmpristagaren är 71 år och formellt pensionerad, men fortsätter sin forskning knuten till Haartman-institutet vid Helsingfors universitet.

– Forskningen har alltid varit min käraste hobby. Och jag är lycklig nog att alltid ha haft någon som velat betala för denna hobby! säger han.

Antti Vaheri nås på tel 00358-9-19126490, antti.vaheri@helsinki.fi

Nedladdningsbara bilder kommer att finnas tillgängliga från cirka kl 13.00 på adressen: http://www.med.lu.se/genvaegar_foer_media/fernstroem

 

Ingela Björck