Lunds universitets logo

Pressmeddelanden - Arkiv

Välj år - 2004-2014

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2009-09-21 11:26

Fernströmpris till hormonforskare


En internationellt känd svensk forskare, professor Jan-Åke Gustafsson från KI och University of Houston, är årets mottagare av Fernströmstiftelsens Stora nordiska pris. Det är ett av Skandinaviens främsta medicinska priser med en prissumma på 1 miljon kronor.


Jan-Åke Gustafssons prisbelönade forskning handlar om kärnreceptorer, en sorts molekyler som finns inne i cellkärnan. Deras uppgift är att ta emot könshormoner, stresshormon, vitamin D och andra signalämnen som måste ta sig ända in i cellernas kärnor för att utöva sin verkan.

En av Fernströmspristagarens viktigaste forskningsfynd är en tidigare okänd receptor för östrogen, som upptäcktes av hans forskargrupp i mitten av 1990-talet. Den redan kända östrogenreceptorn kom då att kallas för ER-alfa – ER från engelskans "estrogen receptor" – och den nya receptorn för ER-beta.

De båda receptorerna fungerar på ganska olika sätt. ER-alfa är huvudsakligen inriktad på att reglera fruktsamhet och fortplantning, medan ER-beta finns inte bara i könsorganen utan också i hjärnan, lungorna, immunsystemet och andra organ.

ER-alfa har också en aktiverande funktion och sätter fart på bl.a. celldelningen i kroppen. Det är av det skälet som östrogenbehandling efter klimakteriet medför en ökad risk för bröstcancer. ER-beta verkar fungera tvärtom: den dämpar celldelning och bromsar olika processer i kroppen. Flera företag försöker idag utveckla läkemedel på grundval av ER-beta.– Det företag som kommit längst gör nu patientförsök med ett läkemedel mot godartad prostataförstoring. Man vill också testa medlet mot prostatacancer. Det finns även planer på att använda ER-beta-baserade medel mot depression och klimakteriebesvär, berättar Jan-Åke Gustafsson.Han har under sin forskarbana publicerat mer än 1100 artiklar och handlett nästan hundra doktorander. Han har också haft många uppdrag för internationella tidskrifter samt för bl.a. Medicinska Forskningsrådet, Cancerfonden och Stiftelsen för strategisk forskning. Numera har han en 20-procentig tjänst vid KI, och ägnar mycket av sin tid åt att bygga upp ett nytt "Center for nuclear receptors and cell signaling" vid University of Houston. Jan-Åke Gustafsson hoppas också genom denna verksamhet att kunna skapa en vetenskaplig brygga mellan Houston och KI.Skeppsredare Eric K. Fernströms stiftelse har sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Stiftelsen delar varje år ut ett Stort nordiskt pris på 1 miljon kronor samt lokala priser på 100 000 kronor till lovande yngre forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter.Jan-Åke Gustafsson träffas på tel 08-585 837 46 eller 08-774 92 07, e-post jan-ake.gustafsson@ki.se.Priskommitténs motivering för det Stora nordiska priset: "Professor Jan-Åke Gustafsson erhåller priset för sina upptäckter av cellkärnereceptorer och sin banbrytande forskning kring deras betydelse för flera folksjukdomar".

Bilder på och en längre intervju med pristagaren publiceras ca kl. 13 måndagen den 21/9 på webbsidan http://www.med.lu.se/genvaegar_foer_media/fernstroem

Ingela Björck